Finjas tidiga historia

Finja från början
Ortnamn i Finja socken före 1951
Anders Ödman om Finja och historia
Finja socken i Västra Göinge härad
Jakten på en stenåldersgård i Finja Aners Ödman
Lille Mats och dramat på Finjasjön 1677
Bestraffning av Finjaborna för 340 år sedan
Gamla kartor över Finja
Historikern Sven Rosborn i Finja Bygdegård
Slaget vid Mjölkalånga 1318
Från forntid till slaget vid Mjölkalånga i Finjas historia
De första invandrarna kom till Finja för 13 000 år sedan
Mölleröd boplats på stenåldern – Ingvar Jönsson
Ingvar vill justera stenåldershistorien
Bodde renjägare vid Finjasjön då Stockholm var under isen
Minnessten i Mjölkalånga
Artikel om När Finja började bebyggas
Ingvar Jönsson om forna Finja
Finjas tillkomst
Överfallet på Finjasjön