Skolfoto

Har du ett skolfoto från Finja skola. Minns du inte vad alla heter? Sök hjälp här på hemsidan.
Du kan lämna till mig, Arne eller Diana så scannar vi in.
Leif

Skolfoto 1  vilken årskurs
Skolfoto 2  känner du igen någon
Skolfoto 3  årtal okänt
Skolfoto årskurs 1958-59
Skolfoto årskurs 1956-57
Skolfoto årskurs 1959-60
Skolfoto från 1957
Finja skola 1947
Klassfoto 3-4 1948
Skolfoto från 1963
Skolfoto från 1949-50
Skolorientering 1956?
Några skolfoto från 60-talet, från Jörgen Krantz
Skolklass 3-4 1959
Skolfoto 48-59
Klass 4 1954
Klass 4 1953 utanför kommunal– skolhuset
Skolfoto klass 3 1952 utanför kommunalhuset
Skolkort från Hörlinge skola samt ett från en skolträff 1977
Klass 1-2 1958 Signe Lindau
Klass 1-2. Elever födda 1975 och 1976
Elever födda 1975/1976
Klass 5-6 elever födda 1974/1975
Klass 1 årgång födda 1975
Klassfoto Finja skola. Elever födda 1975/1974
Två klassfoto från 50-talet
Skolfoto från Hörlinge, Elisabeth Westergrens arkiv
Klass 1-2 1959