Handel

Finja socken sparbank
Handelns historia 
Macken i Finja när Gulf blivit Q8 1985
Westesons affär i kyrkbyn, Willy Westeson minns del 1
Finja lanthandel Willy Westesons minne del 2
Hulda o Ingas affär Hulda Pålsson
Företag i Finja på 50- och 60-talen
VVS-butik öppnande 1986
Gamla affären i Finja kyrkby
Finja vandrarhem
Några minnen från Finja fik
Backagården Torghandlaren och hans grönsaker, artikel från 1998
Ljungkvists kafé brinner
Café Conditori  – finns det någon berättelse
Hulda Pålssons skylt går igen
Finja Sparbank slår upp portarna  >>>
Shellmacken-reklam
El-räkning från 1969
Foto på Finja Pappershandel