Anslagstavla

Arbetare på Hörlingegården

Denna högtidligt uppställda bild  av arbetare på Hörlingegården torde vara tagen någon gång kring 1910.  Min farfar, Anton Forsell, syns stående i mitten av bilden (i vit hatt). Insänd av Arne Forsell


Kan någon av våra läsare kanske identifiera någon av de andra personerna?

*************************************************************

En tidig julklapp till oskyddade trafikanter

Efter sex veckor har järnvägstunneln öppnats så cyklister och gångtrafikanter åter fått en trygg miljö på GC-vägen utan närvaro av bilister

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT OCH FÖRHOPPNINGSVIS FRISKT 2021

*****************************************************

Här kan du få tag på kvarvarande exemplar av Finjaboken!
Klockaregatan 6, Finja. Ring Arne Larsson på 079-3008630 för bokning.
Loppiskällaren, Finja Bygdegård. Ring Alf Nilsson på 076-7943829 för bokning.
Tyringe Museum, Industrigatan 6. Ring Leif B Frid på 070-691 65 71 för bokning.
Vi vill också påminna er om att fortsätta skicka in berättelser då hemsidan även fortsättningsvis lever kvar. Corona-situationen har gjort att vårt tänkta uppföljningsmöte fått skjutas framåt. Då deltager också Ann-Marie Rauer med intervjuer av Finjafolk och berättelser från hennes journalistbana. Tidpunkt för detta meddelas senare.

**************************