Finja folkskola 1947

Finja folkskola 1947: Stående fr. v. Uno Söderdal, Bertil Nilsson, Vivi Johansson, Greta Jönsson, Gudrun Nilsson, Gunnel Davidsson, lärare Nils Linderoth, Inga Nilsson, Kerstin Henriksson, Torsten Söderdal, Lars-Åke Svensson och Torsten Persson.

Sittande fr. v: Vivi-Ann Åkerström, Ingrid Persson, Inger Höije, Inga Persson, Inga-Britt Davidsson, Anna-Maj Göransson, Lena Wedeby, Margaretha Henriksson, Elsie Lundberg, Berit Johansson, Gunnel Nilsson, Ketty Svensson, och Gertrud Nilsson.

Främst fr. v. Sven Jönsson, Lars Carlsson, Assar Svensson, Kjell Johansson, Gösta Olsson, och Torsten Jönsson.

Lärare var sedan många år Nils Linderoth, detta tror jag var sista året innan hans pensionering.

1946 var det fortfarande bara 6-årig skola, tror det gällde även 1947, sedan blev det 7- och 8-årig.
Nils Linderoth startade en gymnastikförening i Finja och var dess förste ordförande.
Arne Carlsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *