Två klassfoto från 50-talet

Första klass med Lindau. Från vänster fröken Signe Lindau, Krister Wendel.
Andra raden Solbritt Lindrot, Katarina Månsson, Berit Håkansson, Berit Roos, Lena Granstedt,
Tredje raden Per Troedsson, Rosmarie Cederfäldt, Kerstin Gustavsson, Kerstin Johansson, Lennart Svensson
Fjärde raden Lennart Larsson, Anders Boström, Tommy Sandström, Rolland Oskarsson, Bengt Jepsson.
Tror all namn är rätt trodde inte jag skulle komma ihåg namnen men när jag såg fotona mindes jag.

Tror -58-59  3-4 klass.
Längst bak: nr 1?, Kerstin Johansson, Lena
Granstedt, Kattarina Månsson, (Berit Håkansson?, Ann Persson, nr 7 ? Rolland Oskarsson, Per Troedsson,

Rad 2 uppifrån: Lennart Svensson, Anders Boström, m Lennart Larsson, nr 4 ? Tommy Sandström, Eric Siren, Alf Nilsson ? Bengt Jepsson.

Rad 3: Viveka Pålsson,  Agneta Holmer, nr 3 ? Solbritt Lindhrot nr 5 ? Lena Pettersson,  Kerstin Svensson,

Längst fram:  Lena Karlsson nr2 ?  nr3 ? Berit Roos.
Längst bak: Lärare Johnsson.
Lennart Svensson

Tillbaka

Klassfoto Finja skola. Elever födda 1975/1974

Översta raden från vänster:
Diana Drougge, Anna Larsson, Henrik Kjellkvist, Helen Carlsson, Ola Hörbergs, Linda Persson, Pernilla f. Karlsson, Anders Lindahl, Lisette Åstedt, Mercie Pålsson, Mats Nordström.
Vid katetern står Ulf Nordström till vänster och Petra Lundström till höger. Lärarinna är Birgitta Kronqvist.
Sittande:
Anders Johansson, Ann-Marie Hall, Anders Jönsson, Peter Håkansson, Mikael Lindkvist, Ola Bengtsson, Fredrik Holmberg, Conny Olofsson, Jesper Liljedahl.

Klass 1 årgång födda 1975

Skolfoto från byggnaden där det idag är förskola.
Klass 1 årgång födda 1975.

Från vänster uppe:
Ola Bengtsson, Anders Johansson, Daniel Olofsson?, Ola Hörberg, Jesper Liljedahl, Fredrik Holmberg.

Nedre raden:
Petra Lundström, Linda Persson, Ann-Marie Hall, Lisette Åstedt, Pernilla f.Karlsson, Diana Drougge.
Fröken heter Lilian Samuelsson.

Klass 5-6 elever födda 1974/1975

Översta raden från vänster:
Lärare Inger Nelson, Peter Håkansson, Jesper Nordström, Johan Sandström, Conny Olofsson, Ulf Nordström, Helen Carlsson, Mercie Pålsson, Anna Fridlund, Linda Englund, Henrik Kjellkvist, Anders Lindahl.
Mellersta raden:
Mats Nordström, Lisette Åstedt, Petra Lundström, Pernilla f. Karlsson, Ann-Marie Hall, Linda Persson, Ola Bengtsson, Ola Hörberg, Jesper Liljedahl, Martin Hall, Anders Jönsson.
Nederst:
Fredrik Holmberg, Mikael Lindkvist, Anders Johansson.

Elever födda 1975/1976

Översta raden från vänster:
Mikael Lindkvist, Anders Johansson, Jesper Liljedahl, Ola Hörberg, Fredrik Holmberg, Diana Drougge, Ola Bengtsson, Anders Johansson, Mattias Nilsson, Kristoffer Norrkvist?, Ulf ?
Första raden:
Lisette Åstedt, Petra Lundström, Pernilla f. Karlsson, Linda Persson, Ann-Marie Hall, Annika Johansson, Marlene Rosengren, Anette Larsson, Marlene Baeck

Klass 1-2. Elever födda 1975 och 1976

Fotot är taget utanför skolbyggnaden där idag det är förskola.

Från vänster övre rad:

Linda Persson, Fredrik Holmberg, Ola Hörberg, Diana Drougge, Lisette Åstedt, Petra Lundström, Pernilla Karlsson.

Andra raden från vänster:

Anette Larsson, Marlene Baeck, Ulf Larsson?, Mattias Nilsson, Peter Johansson, Kristoffer Nordström, Marlene Rosengren, Annika Johansson.

Nedre raden från vänster:

Anders Johansson, Ann-Marie Hall, Ola Bengtsson, Jesper Liljedahl.

Lärarinnor: Lilian Samuelsson och Kerstin Grönberg

Klass 1-2 1958 Signe Lindau

Klass 1-2 1958 Fröken Signe Lindau
Bakre raden från vänster: Barbro Jönsson, Christel Thuresson, Birgit Johansson, Gunilla Nilsson, Christina Dahl, Kerstin Blomquist.

Mellanraden: Johnny Lindahl, Bo Andersson, -?-, Lars Ekholm, Arne Larsson, Leif Svan, Jan Jardestål.

Främre raden: Gull-Britt Andersson, Doris Cederfelt, Birgit Olsson, Lillemor Pettersson, Kristina Jönsson, Anne-Marie Ekholm, Annie Jensen.

Fick kortet från Lena Nilsson och vi saknar namn på två av klasskamraterna.
Arne Larsson

Tillbaka

Skolkort från Hörlinge skola samt ett från en skolträff 1977

Här kommer några skolkort från Hörlinge skola samt ett från en skolträff 1977. Jag skriver de namnen jag kan/tror.

Från vänster: ?, Ulla Nilsson, Toini Bondesson, Laila Wittgren, Kerstin Bondesson, Gunnar Torkelsson, Nils Johan Johansson, Ingvar Torkelsson, Ann-Lovis Magnusson, Laila Wittgren, Britt-Marie Andersson och ?.

Från vänster: Veikko Roth, Torsten Ising, Egard Oredsson, Arne Blomkvist, Sven Svantesson, Göte Jönsson, Hans Wendel, Sven-Gunnar H, Roland Borgström, Karin Johansson, Ulla Niklasson, Maj-Britt S och Iris Olsson (enligt baksidan på kortet).

Från vänster: Britt-Marie Andersson, Ingvar Torkelsson, Nils Johan Johansson, Gunnar Torkelsson, Toini Bondesson.
Från vänster: Gun-Britt Johansson, Ingemar Nilsson, Ingvar Persson (Lille-Per), Erling Andersson och Mona Dahl.
Från vänster: Gunnar Torkelsson, Nils Johan Johansson, Toini Bondesson, tvillingarna Rosa och Viola Borgström, ?,Laila Wittgren, Britt-Marie Andersson, Alf Borgström och Ingvar Torkelsson.

Skolträff 1977:

Första raden från vänster: Ann-Marie Pålsson (Johansson), ?, Ragnhild Bengtsson (Johansson), ?, ?, Saga Rosander (Svantesson), ?, Ulla Persson, ? och ?.
Andra raden från vänster: ?, ?, ?, Lilly Bengtsson (Tallinger), ?, ?, ?, ?, ? och Roland Borgström
Längst upp från vänster: ?, Oredsson (?), ?, ?, ?, ?, Jönsson, ?, Torsten Andersson och Stig Johansson.

Hälsningar Hjördis Nilsson

Tillbaka