Föreningar i Finja. Nuvarande och historiska

Finja RLF (LRF) 1932. Carl Ising
Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund 1938. Ella Jönsson
Bondeförbundet 1930. Albert Christoffersson
Finjabygdens SLU-avdelning 1933. Arthur Svensson
Finja Hushållningssällskap 1942. William Petersson
Finja Bygdegårdsförening 1937. William Petersson
Unga Örnar i Finja slutet 1950-talet Erik Byberg
Barn-Trafikskolan i Finja. Maj-Britt Adersjö
Logen ”Framtidens Hopp” 1896. ”Värdebrevbärare” Martin Cronholm
Finja IF 1921. William Petersson, Gottfred Nilsson
Finja Gymnastikförening. 1921 Nils Linderoth
Gynastikföreningen och Idrottsföreningen slogs samman 1924. William Petersson, Einar Sandell
Föreningen Finia Idrottsplats u. p. a. 1947. Erik Lindholm, Axel Ohlin, Nils Larsson
Finja Arbetarkommun 1943. Jan Persson
Socialdemokratiska Kvinnoklubben 1949.
Socialdemokratiska ungdomsklubben SDUK (SSU) 1954. Ivar Sjöberg
Finja scoutkår 1963 Arne Nilsson, Majbritt Adersjö, Berit Johnsson
Finja schackklubb. Owe Håkansson, Viktor Ohlsson
Finjagruppen, konstnärsgrupp 1964. Lennart Aschenbrenner

Tillbaka

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *