Auktion i Finja Kyrkby

Auktion i Finja Kyrkby vid fastigheten nuvarande 9077, vet inte om det är av intresse längst fram Gustav Roos från Öraholma. Kan inte exakta året 73-75.
Lennart Svensson

Längst fram Gustav Roos från Öraholma

Bengt Nilsson Tyringe förevisar objekten

 

Många lockas till auktion

 

Folkfest

 

Räfsor inköpta

 

Mannen till vänster som försäljer sitt lösöre har glömt namnet på honom,
kanske någon annan vet, i mitten Nils Jönsson Finja, som hade första
gården på höger sida när man kör ner mot Finja kärr

Auktionsutropare Arthur Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seriesegrare från Finja

För länge sedan pratade jag med A. Forsell om att jag har ett tidningsurklipp där fotot är taget efter att vi blev seriesegrare. Lovade då att skicka in detta. Årtalet är förmodligen 1962 men kan vara 1961.
Norra Skånes ungdomsserier står det i texten men jag har för mig att just denna serie kallades för Finjaserien.
Tyvärr är två av dem inte med oss längre
Med vänliga hälsningar
Bengt Nilsson

Tillbaka

Fotokurs i Finja Bygdegård

Fotokurs i Finja Bygdegård, med Finja SLU avdelning 1956.
Deltagare från vänster: Karl-Erik Persson, Bertil Svensson, Lennart Svensson, Elsie Lundberg, Torsten Lindal, Kurt Turesson, Sune Jönsson, Arne Carlsson, Ingvar Svensson och Arne Pålsson.
I vänster hörn sitter dåvarande vaktmästaren Nils Nilsson även kallad NN.
Arne Carlsson 

 

Finja bygdegård 80 år

En hyllningsvisa till Finja Bygdegård och till den 80 åren
Melodi: Lite grann från ovan

Det började för många herrans år se´n
när ungdomarna ville ha nå´t kul
och träffas lite mer organiserat
och inte bara smyga bak nå´t skjul.

Man startade en insamling av medel
En andel kosta 10 kronor jämt
Fjortonhundrafemti spänn, tomtens värde håller än
Pengar fanns ju uti kassan enligt ovan.

Nittonhundratrettioåtta stod det färdigt
en Bygdegård Per Nilsson hade byggt.
Här kunde man nu samlas för att dansa
och läsa, bada varmt, det kändes tryggt.

I denna byggnad har vi många minnen
men mycket har förändrats sedan start
Större kök det har vi nu och Maggan hon har blivit fru
och i köket kan hon inte kallas ovan

Här har vi spelat bridge och ”riktig” bingo
och tränat oss i allehanda dans
Ibland man matt har blivit när man ”schackat”
Teater och musik har fått en chans.

Ett antal värdpar haver ju passerat
och styrelser har även bytats ut
Man har spikat, lagat golv, inte lagt sig innan tolv
På vår bygdegård så får man ej va´ ovan.

Vi loppis haft och träff för veteraner
och julmarknad med äkta tomtefar
Med minnesstunder minnas våra kära
som hos oss inte längre finnes kvar

Föredrag och cirklar har av-verkats
och möten mellan vänner här har skett.
Så att bygget kom igång är ju självklart värt en sång
och ett tack till de som numera finns ovan.
Arne Larsson

Tillbaka

Föreningar i Finja. Nuvarande och historiska

Finja RLF (LRF) 1932. Carl Ising
Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund 1938. Ella Jönsson
Bondeförbundet 1930. Albert Christoffersson
Finjabygdens SLU-avdelning 1933. Arthur Svensson
Finja Hushållningssällskap 1942. William Petersson
Finja Bygdegårdsförening 1937. William Petersson
Unga Örnar i Finja slutet 1950-talet Erik Byberg
Barn-Trafikskolan i Finja. Maj-Britt Adersjö
Logen ”Framtidens Hopp” 1896. ”Värdebrevbärare” Martin Cronholm
Finja IF 1921. William Petersson, Gottfred Nilsson
Finja Gymnastikförening. 1921 Nils Linderoth
Gynastikföreningen och Idrottsföreningen slogs samman 1924. William Petersson, Einar Sandell
Föreningen Finia Idrottsplats u. p. a. 1947. Erik Lindholm, Axel Ohlin, Nils Larsson
Finja Arbetarkommun 1943. Jan Persson
Socialdemokratiska Kvinnoklubben 1949.
Socialdemokratiska ungdomsklubben SDUK (SSU) 1954. Ivar Sjöberg
Finja scoutkår 1963 Arne Nilsson, Majbritt Adersjö, Berit Johnsson
Finja schackklubb. Owe Håkansson, Viktor Ohlsson
Finjagruppen, konstnärsgrupp 1964. Lennart Aschenbrenner

Tillbaka