Spanska sjukan för 100 år sedan

Nästan 40 000 svenskar dog i spanska sjukan mellan 1918 och 1920.
I södra Sverige, där många insjuknade i den första lindrigare influensavarianten, dog ett mindre antal.

Influensan drabbade visserligen många, men man antog att det var en tråkig följd av kriget, och man trodde därför att det inte gick att medicinera bort. Det gällde bara att uthärda sjukdomsförloppet.

Många som insjuknade drog också på sig lunginflammation som inte gick att åtgärda då antibiotika ännu inte fanns tillgängligt.

Till höger om gången ner mot Finja kyrka begravde man offren för spanska sjukan två och två. Ett svartmålat järnkors gavs ett nummer som återfanns i en namnlista på de avlidna

Sjukdomen drabbade däremot inte små barn under fem år. Inte heller åldringar drabbades särskilt hårt. Det var aktiva kvinnor och män mellan 20 och 40 år som drabbades hårdast.
Från gamla studiecirkeln

Tillbaka

Konfirmationskort i Finja kyrka 1963 och 1954

Bakre raden: Gun ?, Lisbeth Jönsson, Anita Geivald, ?, Lena Karlsson, Lena Pettersson.
Mellersta raden: Erik Syrén, Alf Nilsson, Inga-Lill Byberg, Christel Krantz, Bo Andersson, Anders Lindberg, Komminister Sven Lindberg.
Främre raden: Elisabeth Johansson, ?, Kerstin Svensson, Agneta Holmer, Ann Persson, Viveka Pålsson.

Klass 3-4 1954
Lärare Agne Johnsson

Bakre raden: Solveig Nilsson, Anita Ljunggren, Maj Steen, Gudrun Jönsson, Ingegerd Johansson, Inger Sandström, Per-Erik Pettersson, Evert Johansson, Lars Hörberg, Thage G Hansen, Roland Pettersson.

Mellersta raden: Yvonne Larsson, Kerstin Larsson, Barbro Pettersson, Elisabeth Nilsson, Mona Jeppsson, Wasti Wendel, Gun Wendel, Gun Håkansson, Britt Andersson.

Främre raden: Bengt Swahn, Ment Linderoth, Ingve Nilsson, Arne Gustavsson, Rikard Holmberg, Lars Sjöström, ?, Gert Granstedt.

Tillbaka

Bonaden i Finja kyrka

Från en undanskymd plats i kyrkan har nu den fina bonaden med motiv från Finja kyrka och bygdens vackra omgivningar getts plats i Nykyrkan till kyrkobesökarnas glädje.

Bonaden, en gåva till församlingen från Finja kyrkliga syförening, är tillverkad av textilkonstnären Inga Mittendorf från Förslöv och är specialgjord efter motivförslag från syföreningens medlemmar.

Från början hade bonaden sin plats i försam­lingshemmet men i samband med att församlingshemmet såldes flyttades den till rummet under läktaren i Finja kyrka.
Arne Larsson

Tillbaka

Konfirmation 1956

Stående bakre raden från vänster: Leif Jepsson, ? Lindahl, Lars Hallberg, Ulf Widell, Willy Westesson, Gösta Holmberg,

Stående främre raden från vänster: flicka??, John Holmberg, Bengt Nordström, Grete Tage-Hansen, Birgitta Henriksson, Ini ?, Göran Wahlgren, Torsten Mauritz, Rune Nilsson

Sittande från vänster: Monika Persson, Ingvor Linderoth, kommunister Sven Lindberg, kantor Bengt Nilsson, Sylvia Svensson, ?Arvidsson, Bodil Fredfeldt

Tillbaka

Gobelängen i församlingshemmet invigd

Personerna på bilden från vänster: Berit Jonsson, Tyra Torkelsson, Evy Söderling, Gunborg Andersson, Anna Holmberg, Edith Jönsson, Åke Gunnarsson, Emma Forsell, Stina Svensson, Olga Svensson, Ragnhild Westesson, Greta Nilsson, Inga Nilsson och Karin Larsson. Bilden var insatt i Norra Skåne den 30/10 1981

 

Tillbaka

Prästgårdarna i Finja eldhärjades på 1700-talet

Sockenkyrkan och prästbolet (församlingens bostad for prästen) har alltid legat intill varandra sa även fallet i Finja. Prästgårdens byggnader lag i sydvästra hornet av kyrkogården och ännu kan man spara resterna av husgrunden till den gamla prästgårdslängan. Prästgården har härjats av eldsvada två gånger, 1703 den 28 Juni,· prästgården n:r 1 med tak och grund, tillika med all prästens egendom löst som fast. Den andra gången då prästgården förstördes genom eldsvåda var natten mellan 1-2 Maj 1769.

Vid båda eldsvådorna har församlingens böcker blivit räddade, möjligen förvarades dessa i kyrkan.

Det skånska prästerskapet åtnjöt sedan gammalt högre löneförmåner än sina ämbetsbröder i övriga landet. Orsaken härtill var att prästerna hade skyldighet dels att bygga och dels att underhålla sina egna prästgårdar. Genom 1734 års lag stadgades en viss årlig nybyggnadsskyldighet. For att i någon mån hjälpa prästerna tillrätta inrättades 1839 skånska prästerskapets byggnadskassa, som ännu existera. Genom 1910 års boställsordning övergick byggnadsskyldigheten på pastoratet.

Den gamla prästgården som länge varit fallfärdig revs 1882 och nya byggnader uppfördes och förlades öster om kyrkan. Den såldes till enskild person och kallas numera for Finjagården. Den nuvarande prästgården byggdes 1960 och ligger mitt emot kyrkan.

Tillbaka