Konfirmation 1956

Stående bakre raden från vänster: Leif Jepsson, ? Lindahl, Lars Hallberg, Ulf Widell, Willy Westesson, Gösta Holmberg,

Stående främre raden från vänster: flicka??, John Holmberg, Bengt Nordström, Grete Tage-Hansen, Birgitta Henriksson, Ini ?, Göran Wahlgren, Torsten Mauritz, Rune Nilsson

Sittande från vänster: Monika Persson, Ingvor Linderoth, kommunister Sven Lindberg, kantor Bengt Nilsson, Sylvia Svensson, ?Arvidsson, Bodil Fredfeldt

Tillbaka

Gobelängen i församlingshemmet invigd

Personerna på bilden från vänster: Berit Jonsson, Tyra Torkelsson, Evy Söderling, Gunborg Andersson, Anna Holmberg, Edith Jönsson, Åke Gunnarsson, Emma Forsell, Stina Svensson, Olga Svensson, Ragnhild Westesson, Greta Nilsson, Inga Nilsson och Karin Larsson. Bilden var insatt i Norra Skåne den 30/10 1981

 

Tillbaka

Prästgårdarna i Finja eldhärjades på 1700-talet

Sockenkyrkan och prästbolet (församlingens bostad for prästen) har alltid legat intill varandra sa även fallet i Finja. Prästgårdens byggnader lag i sydvästra hornet av kyrkogården och ännu kan man spara resterna av husgrunden till den gamla prästgårdslängan. Prästgården har härjats av eldsvada två gånger, 1703 den 28 Juni,· prästgården n:r 1 med tak och grund, tillika med all prästens egendom löst som fast. Den andra gången då prästgården förstördes genom eldsvåda var natten mellan 1-2 Maj 1769.

Vid båda eldsvådorna har församlingens böcker blivit räddade, möjligen förvarades dessa i kyrkan.

Det skånska prästerskapet åtnjöt sedan gammalt högre löneförmåner än sina ämbetsbröder i övriga landet. Orsaken härtill var att prästerna hade skyldighet dels att bygga och dels att underhålla sina egna prästgårdar. Genom 1734 års lag stadgades en viss årlig nybyggnadsskyldighet. For att i någon mån hjälpa prästerna tillrätta inrättades 1839 skånska prästerskapets byggnadskassa, som ännu existera. Genom 1910 års boställsordning övergick byggnadsskyldigheten på pastoratet.

Den gamla prästgården som länge varit fallfärdig revs 1882 och nya byggnader uppfördes och förlades öster om kyrkan. Den såldes till enskild person och kallas numera for Finjagården. Den nuvarande prästgården byggdes 1960 och ligger mitt emot kyrkan.

Tillbaka

Gravinventering på Finja kyrkogård

Jag inventerade gravstenarna på Finja kyrkogård 2007 (mest den gamla eftersom jag tog med t o m 1940), bilder av stenarna och uppgifter om de gravsatta finns på länken här nedan.
Detta gjordes till Sveriges Släktforskarförbund.

Hälsning
Hjördis Nilsson f Torkelsson

Klicka på länken Gravinventeringen

Tillbaka