Spanska sjukan för 100 år sedan

Nästan 40 000 svenskar dog i spanska sjukan mellan 1918 och 1920.
I södra Sverige, där många insjuknade i den första lindrigare influensavarianten, dog ett mindre antal.

Influensan drabbade visserligen många, men man antog att det var en tråkig följd av kriget, och man trodde därför att det inte gick att medicinera bort. Det gällde bara att uthärda sjukdomsförloppet.

Många som insjuknade drog också på sig lunginflammation som inte gick att åtgärda då antibiotika ännu inte fanns tillgängligt.

Till höger om gången ner mot Finja kyrka begravde man offren för spanska sjukan två och två. Ett svartmålat järnkors gavs ett nummer som återfanns i en namnlista på de avlidna

Sjukdomen drabbade däremot inte små barn under fem år. Inte heller åldringar drabbades särskilt hårt. Det var aktiva kvinnor och män mellan 20 och 40 år som drabbades hårdast.
Från gamla studiecirkeln

Tillbaka

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *