Kyrksilverkistan


Kistan som kyrkovaktmästare Hilding Nilsson visar tjänade förr 
som förvaringsskrin för kyrksilvret. Den har en särdeles invecklad 
låsanordning och de kyrktjuvar som en gång försökte komma åt
innehållet gick bet på uppgiften.
Fotograf är Egon Rangbo, Klippan och fotot är från september 1959

Insänt av HJördis Nilsson, Klippan

Tillbaka till Kyrka och Söndagsskola

Spanska sjukan för 100 år sedan

Nästan 40 000 svenskar dog i spanska sjukan mellan 1918 och 1920.
I södra Sverige, där många insjuknade i den första lindrigare influensavarianten, dog ett mindre antal.

Influensan drabbade visserligen många, men man antog att det var en tråkig följd av kriget, och man trodde därför att det inte gick att medicinera bort. Det gällde bara att uthärda sjukdomsförloppet.

Många som insjuknade drog också på sig lunginflammation som inte gick att åtgärda då antibiotika ännu inte fanns tillgängligt.

Till höger om gången ner mot Finja kyrka begravde man offren för spanska sjukan två och två. Ett svartmålat järnkors gavs ett nummer som återfanns i en namnlista på de avlidna

Sjukdomen drabbade däremot inte små barn under fem år. Inte heller åldringar drabbades särskilt hårt. Det var aktiva kvinnor och män mellan 20 och 40 år som drabbades hårdast.
Från gamla studiecirkeln

Tillbaka

Konfirmationskort i Finja kyrka 1963 och 1954

Bakre raden: Gun ?, Lisbeth Jönsson, Anita Geivald, ?, Lena Karlsson, Lena Pettersson.
Mellersta raden: Erik Syrén, Alf Nilsson, Inga-Lill Byberg, Christel Krantz, Bo Andersson, Anders Lindberg, Komminister Sven Lindberg.
Främre raden: Elisabeth Johansson, ?, Kerstin Svensson, Agneta Holmer, Ann Persson, Viveka Pålsson.

Klass 3-4 1954
Lärare Agne Johnsson

Bakre raden: Solveig Nilsson, Anita Ljunggren, Maj Steen, Gudrun Jönsson, Ingegerd Johansson, Inger Sandström, Per-Erik Pettersson, Evert Johansson, Lars Hörberg, Thage G Hansen, Roland Pettersson.

Mellersta raden: Yvonne Larsson, Kerstin Larsson, Barbro Pettersson, Elisabeth Nilsson, Mona Jeppsson, Wasti Wendel, Gun Wendel, Gun Håkansson, Britt Andersson.

Främre raden: Bengt Swahn, Ment Linderoth, Ingve Nilsson, Arne Gustavsson, Rikard Holmberg, Lars Sjöström, ?, Gert Granstedt.

Tillbaka

Bonaden i Finja kyrka

Från en undanskymd plats i kyrkan har nu den fina bonaden med motiv från Finja kyrka och bygdens vackra omgivningar getts plats i Nykyrkan till kyrkobesökarnas glädje.

Bonaden, en gåva till församlingen från Finja kyrkliga syförening, är tillverkad av textilkonstnären Inga Mittendorf från Förslöv och är specialgjord efter motivförslag från syföreningens medlemmar.

Från början hade bonaden sin plats i försam­lingshemmet men i samband med att församlingshemmet såldes flyttades den till rummet under läktaren i Finja kyrka.
Arne Larsson

Tillbaka