Brandstationen på flygfoto

Vägen som går i lodrät riktning i högra delen av bilden är Tyringevägen. Längst upp syns korsningen dagens Öraholmavägen/Tyringevägen som då utgjorde gamla vägen till Hässleholm.

Huldornas hus ligger på den högra sidan av korningen. Följer ni Tyringevägen nedåt ser ni den nya kyrkogården på höger sida. Lite längre ner, mitt emot vägen in till idrottsplatsen, ser ni den gamla sträckningen av Prästvägen som gick över tomterna vid slutet av Klockaregatan.

Följer ni Prästvägen upp mot den vänstra delen av bilden, så ser ni skolbyggnaderna. I mitten av bilden där radhusen på Öraholmavägen ligger idag kan ni se den gamla brandstationen med ett torn precis till vänster om skogsdungen mitt i bilden.

Ni ser även en bit mark med vita fläckar på, mitt emot och mot vänster, som var fotbollsplan. Stengärdena längst ner i bilden är borttagna. Bilden är från försvarets bildarkiv från cirka 1960.
Text Diana Drougge

Tillbaka

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *