Protokoll Finja byggnadsnämnd 1947

Protokoll i original, under kommer en renskrivning.

 

Protokoll hållit vid sammanträde Med Finja byggnadsnämnd den 24 okt. 1947.

Närvarande voro hrr ordföranden William Petersson, v. ordf. Gerhard Jeppsson, ledamöterna Ored Caiberth, Gustav Lövgren och Nils Bengtsson samt undertecknad sekr.

26.
Föredrogos följande ansökningar om byggnadslov för uppförande av bostadshus å avstyckningar från fastigheten Pinja 4 1:

Johan B. Granstedt, Hässleholm, Nils Lovén, Hässleholm, Sven Jönsson Hässleholm, Ivar Sjöberg, Hässleholm, Folke Nordström, Hässleholm,

Sven Andersson, Hässleholm, N.E. Sandström, Hässleholm, Karl Uno Svahn, Hässleholm, Hilbert Sjöström, Hässleholm, Erik Magnusson, Hässleholm, Elon Hallberg, Hässleholm, N.G. Nordström, Hässleholm,

Gunnar Larsson, Hässleholm, Carl Johansson, Hässleholm, Malte Andersson, Hässleholm, Malte Larsson, Hässleholm och Hugo Lecander, Hässleholm.

Nämnden beslöt bevilja samtliga ansökningar i enlighet med inlämnade ritningar och arbetsbeskrivning.

27.
Hrr Bertil Hörberg hade anhållit om tillstånd för uppförande av tillbyggnad å sin fastighet Mölleröd 1 4. Nämnden beslöt bevilja byggnadslov under förutsättning att hela huset kommer att reverteras.

28.
Herr Sune Ragnar André Karlsson hade anhållit att få tillstånd att å Öraholamaden l 5 uppföra en s.k. sommarstuga. Nämnden hade stora betänkligheter för beviljandet av detta tillstånd, men på grund av tomtens läge ansåg sig nämnden att den i detta fall kunde bevilja ansökan.

29.
Herr Evert Persson hade anhållit om byggnadslov för uppförande av bostadshus å avstyckning från fastigheten Finja 41. Nämnden beslöt bevilja byggnadslov i enlighet med inlämnade ritningar och byggnadsbeskrivning.

30.
Att jämte ordföranden justera protokollet utsågos ledamöterna Gerhard Jeppsson och Nils Bengtsson.

Tillbaka

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *