Finja kyrka från 1100-talet

Kyrkan byggdes i slutet av 1130-talet.
Byggnadstiden för tornet är slutet av 1100-talet. Västsidans årtal 1664 anger bara en renovering av krönet. I tornet hänger två ringklockor. Storklockan blev omstöpt 1738. Denna klocka har en gång hängt i det klockhus av trä, som blev rivet 1772. Lilla klockan är omgjuten 1847.

Romanska kalkmålningar
Dopfunten i sandsten tillhör kyrkans första århundrade. Dopfatet av mässing tillkom på 1500-talet.
Altaruppsatsen och predikstolen tillkom omkring år 1600. Baldakinen över predikstolen är från 1750.
Högra delen, Nykyrkan, uppfördes 1856-1858
Orgel inköptes 1872. Verket förnyades 1924.
Läktaren i Nykyrkan utökades 1924, varvid orgeln överflyttades dit. Nuvarande orgelverk tillkom 1972.
År 1932 blottlades de romanska kalkmålningarna från cirka 1140.

Tiondemått
Kyrkan äger en ovanlig uppsättning tiondemått från 1737, bestående av fem järnskodda trälådor. Dessa målkärl användes förr vid uppmätning av prästens sädestionde men stod säkert också till sockenbornas förfogande. Måttenheten torde ha varit tunna, spann, åtting, kappe och kanna.

kyrkanstionde

Tillbaka till Kyrkan/Kyrkbyn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *