Förlovningskort på Rut och Erik

Fotograf Axel Blomgren i Klippan efterlämnade cirka 37000 glasplåtar på bilder som han tagit mellan cirka 1890 och 1950. Här finns även bilder från Finja, bland annat denna som är beställd av Eric Petersson och är från 9 december 1920.
När jag läste Ann Detmers otroliga berättelse från Finja tänkte jag på att hennes far William Petersson hette Sven Erik William och var född 1897 kom jag att tänka på – kan det vara William och hans hustru Rut Agnes Pålsson som är på bilden? De gifte sig 1924 men detta kan ju vara ett förlovningskort.

Jag hittar ingen annan Erik Petersson som bodde i Finja runt 1920.

Hälsningar
Hjördis Nilsson, Klippan

Tillbaka

Flygfoto över Finja kyrkby

Håller på med lite utgrävningar i förrådet och hittade, bland mina föräldrars och farföräldrars efterlämnade akter, detta flygfoto över Finja kyrkby.
Fotot är godkänt av Försvarsstaben 1936 så det måste väl ha tagits då eller möjligen året innan.

Kyrkan syns väl och med utgångspunkt från den kan man leta sig fram på vägar och över åkrar.
Arne Forsell

Tillbaka

Ännu ett flygfoto över Finja

Bilden är ett flygfoto taget ovanifrån typ Ekvägen mot gamla affäre, skolan syns i nedre delen av bilden. Observera hur skolgården såg ut. Korsningen Öraholmavägen/Prästvägen syns till höger. Längre upp på Öraholmavägen syns Brandstationen? Eller är det Fryshuset?
När kan bilden vara tagen? Gregers och Per Halls hus är fortfarande inte byggda.
Diana Drougge 


Tillbaka 

Brandstationen på flygfoto

Vägen som går i lodrät riktning i högra delen av bilden är Tyringevägen. Längst upp syns korsningen dagens Öraholmavägen/Tyringevägen som då utgjorde gamla vägen till Hässleholm.

Huldornas hus ligger på den högra sidan av korningen. Följer ni Tyringevägen nedåt ser ni den nya kyrkogården på höger sida. Lite längre ner, mitt emot vägen in till idrottsplatsen, ser ni den gamla sträckningen av Prästvägen som gick över tomterna vid slutet av Klockaregatan.

Följer ni Prästvägen upp mot den vänstra delen av bilden, så ser ni skolbyggnaderna. I mitten av bilden där radhusen på Öraholmavägen ligger idag kan ni se den gamla brandstationen med ett torn precis till vänster om skogsdungen mitt i bilden.

Ni ser även en bit mark med vita fläckar på, mitt emot och mot vänster, som var fotbollsplan. Stengärdena längst ner i bilden är borttagna. Bilden är från försvarets bildarkiv från cirka 1960.
Text Diana Drougge

Tillbaka

Om Björkedal i Finja och de som levde där 1919-1975

Bilder och text nedan kommer från Ann Detmers släktalbum som berättar om gården Björkedal, som ligger till vänster ute på åkern, gult trähus, mitt emot infarten till Backagården på väg till Tyringe, och livet kring gården. Samt om Anns släkt i Finja under 1900 talet med bilder från »Huldornas« och Hulda Pålssons affär. Publiceras med tillstånd av Ann Detmer.

Björkedal sett från landsvägen, antagligen i början på 1930-talet.
Hulda Pålsson till vänster framför ingången till affären vid stationen.
Taket på Hulda Pålssons affär innan det blev ombyggt till funkisvilla.
Bilden tagen framför Björkedal med familjen?
Från vänster stående Rut, Anna, Ester. Sittande ?, Hulda, Kalle
Hulda Pålsson affär innan ombyggnad till funkis.
Trädgårdsfest med Hulda Pålsson 1969.
Baksidan på Pålssons affär.
Pålssons affär i funkisstil.
Pålssons affär innan ombyggnad.
Gamla järnvägsbron från 1874-75 innan den revs cirka 1943 vid elektrifieringen av järnvägen. Då byttes den ut mot en stålbro.
Interiör från Hulda Pålssons lägenhet ovanför affären.
Hulda Pålsson.
Hulda Pålsson (andra från vänster) framför Ann Detmers hus i korsningen Tyringevägen/Dragonvägen.
Gymnastikföreningen i folkskolan, under ledning av Nils Linderoth, i mörk kavaj år 1919.
Ann Detmers hus före detta Hulda Pålsson så kallat Huldornas hus. Ett av de äldsta husen i Finja.
Bild tagen vid Hulda Pålssons hus. Maria, August och hans syster Betty. Bakom: deras barn Gulli till vänster och Erik och längst fram Nils-Magnus. Hulda, Ester och Anna står också bakom.
Hulda Pålssons hus.
Bilden tagen från hästhagen bakom Hulda Pålssons hus i riktning mot Öraholmavägen från cirka 1880-90.
Plockning av sten på åkrarna. Dalle och jag kör sten. Det sprängdes och röjdes sten varje år. All sten lades sedan i en stor hög uppe vid vägen vid kungaåkern. Mor sa att någon rastat där med sin här en gång i tiden. Under alla år hade vi tre hästar att köra med. Det var lämning och hämtning av säd vid kvarnen i Tyringe. Potatisen kördes till stärkelsefabriken som låg på vägen till Mjölkalånga. Far analyserade tidigt jorden på alla åkrar så han visste precis hur han skulle gödsla.
Potatissättning med årder.

Tillbaka