P2 husen 1951 och 1971

P2 husen 1951
P2 husen 1971

Tror det var Elon Hallberg som berättade att några helsingborgare
varit i Hässleholm inför planeringen av regementsflytten.

På hemvägen stannade dom för att tanka hos Larsson i Finja.
Kom då i samspråk o Larsson (nu glömde jag förnamnet igen)
sa  att det fanns tomtmark i Finja och att kommunen skänkte
tomt till den som byggde villa.

De blivande P2-arna lystrade förstås och tog kontakt med
kommunen. Följden blev P2-villorna i Finja.
Säkert kan någon bekräfta sanningshalten i den här historien.
Uno Forsare
Nu till Uno Forsares uppgifter:
P2 förhörde sig 1947 om lediga tomter i Finja.
Kostnad 3 kr/m2 varav kommunen beslutade subventionera med 2,50.
Var och en som fick byggnadslov betalade alltså 50 öre/m2 (bland annat mina föräldrar.
Har protokollskopior på dessa beslut.
Arne Larsson

Tillbaka till Foto från Finja