Nybyggare i öster …

Detta är en historia som inspirerats av två gamla fotografier och av en lunta efterlämnade myndighetshandlingar, funna i en bortglömd skinnportfölj.
Den innehåller också fragmentariska glimtar ur en släkthistoria som var min och som jag önskar att jag fördjupat mig i tidigare, medan tid ännu var …
Men allra mest handlar den om ett av de första husen som byggdes på mark som tidigare ägts av Kronoparken Mölleröd och som kan sägas öppnade för Finjas utbredning österut, ”på andra sidan järnvägen”.
Datum är 17:e mars 1937 och vår berättelse börjar med en kungörelse:
Sedan i vederbörlig ordning beslutats, att av Kronoparken Mölleröd i Finja socken finge var för sig, såsom egnahemslägenheter för bostadsändamål försäljas nedan angivna, i en av distriktslantmästaren Oscar Hoberh år 1936 upprättad karta upptagna lotter, får länsstyrelsen härigenom inforda köpeanbud därpå.
Reg nr. 1:23, 1:24, 1:25, 1:26,1:27,1:28

Anders Anton Forsell

I själva verket kan sägas att detta dokument blev starten för utbyggnad av Finja österut och på uppropet reagerade muraren Anders Anton Forsell.
Han, Anders Anton, hade vid det laget hunnit bli 55 år. Hans arbetsföra år hade runnit ifrån honom och sliten i kroppen var han. Bakom sig hade han en bana som indelt soldat (vicekorpral minsann!), han hade arbetat på Hörlingegården och han bodde med sin lilla familj i ett tämligen lugubert statartorp på Hörlingegårdens mark.
Familjen bestod av honom själv, hustru Alma och sonen Karl, som vid det här laget var 27 år. Karl arbetade, även han, på Hörlingegården.

Först på plats
Åren hade gått och det är lätt att föreställa sig att Anders Anton gärna ville skaffa sig och »de sina« något eget att bo i – ett eget ägandes hus och samtidigt kunna »lämna något efter sig«. Varför han valde att köpa just Mölleröd 1:25 vet vi inte. Men kanske hade det något att göra med de ståtliga ekar som man på flygfotot från 1938, kan se smycka tomtgränsen!
I vart fall var Anders Anton den förste att köpa av de avstyckade lotter länsstyrelsen annonserade ut.
Köpeskillingen var 895 kronor, varken mer eller mindre och för den summan fick Anders Anton 0,1392 hektar där han kunde bygga sitt hus.
Lagfaren ägare på fastigheten blev han i ett dokument av den 26:e april 1939. Åtta månader senare sålde han tomten till sin son för – 895 kronor!

På ovan nämnda flygbild kan man se att östra utkanten av Finja ännu är mycket sparsamt bebyggd. Ren åkermark, som det ser ut. Norr om järnvägen, från den punkt där den korsar dåvarande genomfartsleden i Finja syns endast banvakten Lundstens hus, »bonnastället« som sedermera skulle bli »Macka-Nisses« och den nybyggda fabrikslokalen där Nils Andersson drev snickeri och som så småningom skulle bli Hässleholms klackfabrik.
Vad övrigt är, är åkermark.

Det dröjde inte länge innan bygget var i gång. Både Anders Anton och Karl var dugliga kroppsarbetare, Anders Anton dessutom förfaren murare. Målmedvetet arbetade de på projektet, som finansierats med nådigt lån från Hörja Sparbank.
Ett annat foto, förmodligen taget på hösten 1939, visar huset i nästan färdigt skick. De två ekarna står som majestätiska vaktposter och ger trygghet åt bilden. En byggnadsställning på gaveln åt väster skvallrar om att fasaden där ännu inte var klar. Villan, med sitt brutna tak kom att omfatta två lägenheter. Två rum och kök på nedervåningen och tre rum och ett litet kök på ovanplanet. Källare och vind fullständigade det hela.
Ett enkelt uthus finns också uppfört. Det innehöll bland annat torrdasset men även en »kätte« för den hushållsgris som så småningom skulle få sin boning där.
I övrigt finns ingenting runtomkring »nybyggarna i öster«. Inga andra hus eller ens påbörjade byggen. Endast Lundstens banvaktarvilla skymtar i fonden.
Anders Anton Forsell var fortfarande först på plats!

Sålde tillbaka huset!
En lagfart, daterad 13:e mars 1940 konfirmerar att Karl Forsell köpt bostadshuset på Mölleröd 1:25 av sin far för 7000 kronor. Därmed är det knappast fel att säga att Karl Forsell, som fortfarande var ungkarl, blivit väl rustad för att undersöka äktenskapsmarknaden!
Men vidare i vår historia!
Mellan Karl Forsells ägandes tomt och hus och järnvägen fanns ytterligare en tomt. Och eftersom Karl var sin fars son och eftersom han var lika kategorisk, rak och ovillig till kompromisser ville Karl inte ha någon granne så nära inpå. Alltså köpte han av Kunglig Majestät även fastigheten Mölleröd 1:27.
För den betalade han 655 kronor. Datum för köpet var den 20:e maj 1944 och två veckor senare sålde han tomten till sin far för 655 kronor!

Så här långt komna i berättelsen hade Karl Forsell hunnit med att vara inkallad i »beredskapen« och varit förlagd i Norrland under lång tid. Under kristiden hade militär personal varit förlagd i ett barackläger i Mölleröd och en av armélottorna som arbetade i lägret hade varit inhyrd i ett av rummen i huset i vår berättelse.
Karl hade också blivit bekant med Emma – en förtjusande flicka, ensamstående med en son född 1932 och utbildad i hushållsgöromål på skola i Munka Ljungby. Hennes son bodde hos sina morföräldrar på gården i Vankiva alltmedan Emma arbetade som hembiträde i Gerastorp, inte alls långt från Hörlinge.

Några efterlämnade julkort som Karl skickat till sin älskade, det äldsta daterat 1942, skvallrar om romansen.
Den 9:e december 1944 gifter sig Karl och Emma. I samband med det händer också något med huset på Mölleröd 1:25! Vilken den bakomliggande orsaken var är i dag för sent att ta reda på. Men i slutet på januari 1945 säljer Karl Forsell i alla fall tillbaka sitt hus till sin far för 7000 kronor och flyttar med Emma till »Gula huset« – en träkåk ytterligare en bit österut.
I januari 1948 avlider Anders Anton Forsell. (Det var »Kräftan« som tog honom, har det berättats.) Efter det flyttar Karl med Emma och deras nu två barn, jag och min syster, tillbaka till Mölleröd 1:25.
Så dags har det också börjat byggas på tomterna runt omkring och Finja har fått ett stabilt fotfäste »på andra sidan järnvägen«. Jonassons, Servins, Perssons, Jeppssons, Petterssons. Och Hässleholms Klackfabrik etablerar i Nils Anderssons tidigare fabrikslokaler.
Skånska Dragonregementet har flyttat från Helsingborg till Hässleholm. Karl Forsell är med och bygger regementet. Villastaden ”P2-husen” har växt upp i Finja och det sjuder av liv och verksamhet i byn.

Ordentligt fotfäste!
Ytterligare ett avtal i den lunta av gulnade papper som var en av anledningarna till att denna berättelse kom till stånd, talar om en överenskommelse mellan Hässleholms Klackfabrik/Axel Henriksson & Son och fastighetsägarna Ernst Jonasson, Alma Forsell, Oscar Björninge och Astrid Jeppsson. Det hela handlar om att man vill flytta en avloppsledning som är dragen över »Klackens« mark. Man vill göra en grävning och ge ledningen en annan sträckning.
Avtalet är undertecknat den 16:e maj 1951 och avslutningsraderna lyder:
»Ovannämnda flyttning medgives av Hässleholms Klackfabrik utan ersättningsanspråk. Några framtida kostnader kommer ej av Hässleholms Klackfabrik att uttagas av de härovan berörda fastigheterna oavsett om fabriken behöver taga mark där avloppsledningen går fram i anspråk.

Med detta klarlagt och med avloppet justerat kan man väl också säga att »nybyggarna i öster« fått ordentligt fotfäste i det som en gång var mark tillhörig Kronoparken Mölleröd.
Och vicekorpralen Anders Anton Forsell, på Mölleröd 1:25, var den förste på plats!
Arne Forsell

Bilder ur privat samling.

Tillbaka

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *