Prästgårdarna i Finja eldhärjades på 1700-talet

Sockenkyrkan och prästbolet (församlingens bostad for prästen) har alltid legat intill varandra sa även fallet i Finja. Prästgårdens byggnader lag i sydvästra hornet av kyrkogården och ännu kan man spara resterna av husgrunden till den gamla prästgårdslängan. Prästgården har härjats av eldsvada två gånger, 1703 den 28 Juni,· prästgården n:r 1 med tak och grund, tillika med all prästens egendom löst som fast. Den andra gången då prästgården förstördes genom eldsvåda var natten mellan 1-2 Maj 1769.

Vid båda eldsvådorna har församlingens böcker blivit räddade, möjligen förvarades dessa i kyrkan.

Det skånska prästerskapet åtnjöt sedan gammalt högre löneförmåner än sina ämbetsbröder i övriga landet. Orsaken härtill var att prästerna hade skyldighet dels att bygga och dels att underhålla sina egna prästgårdar. Genom 1734 års lag stadgades en viss årlig nybyggnadsskyldighet. For att i någon mån hjälpa prästerna tillrätta inrättades 1839 skånska prästerskapets byggnadskassa, som ännu existera. Genom 1910 års boställsordning övergick byggnadsskyldigheten på pastoratet.

Den gamla prästgården som länge varit fallfärdig revs 1882 och nya byggnader uppfördes och förlades öster om kyrkan. Den såldes till enskild person och kallas numera for Finjagården. Den nuvarande prästgården byggdes 1960 och ligger mitt emot kyrkan.

Tillbaka

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *