Klass 5-6 1954

Stående från vänster: Gösta Lovén, Bengt Nordström, Gösta Holmberg, Lars Svensson, Bengt Wendel, Kjell Nilsson, Nils Larsson, Willy Westesson, Kjell Wendel, Stig Jönsson, Rune Nilsson

Sittande från vänster: Maj-Kristin Larsson, Monika Persson, Grete Tage-Hansen, Birgitta Roos, Elna Magnusson, Birgitta Henriksson, Sylvia Svensson, Birgit Nilsson, Eva Sjöberg, Ingvor Linderoth

Sittande från vänster främre raden: Leif Jeppson, Kaj Jönsson, Lars Hallberg, John Holmberg

Elever tillhörande klass 6:  Lars Svensson, Bengt Wendel, Kjell Nilsson, Nils Larsson, Stig Jönsson, Maj-Kristin Larsson, Birgitta Roos, Elna Magnusson, Birgit Nilsson, Eva Sjöberg

Övriga elever klass 5.

Tillbaka

 

Skolklass 3-4 1959

Lärare Brita Nilsson
Stående från vänster:…?, …?, …?, Lena Pettersson, Lasse Ekholm ?, … Svahn ?, Bo Andersson, Alf NIlsson, Anders Lindberg, … Gärdestål ?, Arne Larssson, Erik Syren, …?, Rose-Marie Wendel ?, … ?, Christel Krantz

Sittande från vänster: …?, Lena Carlsson, …?, Yvonne Adesjö ?, Viveka Pålsson, Kerstin Svensson, Inga-Lilla Byberg, Ann Persson, Agneta Holmer, …?, Birgit Olsson

Tillbaka

Några skolfoto från 60-talet

Skolfoto klass 3: 1963?

Från vänster bakre raden: Eva Persson, Lärarinnan glömt namnet, Christina Söderling, Berne Larsson Krister Sköld, Kerstin Johansson, Arne Turesson, ? , Ylva Olsson, Christina Persson, Jörgen Krantz, Gun-Inger Andersson.
Främre raden: Kalle Jönsson, Karl-Otto ?, Bo-Lennart Olsson, Ronny Mattson

Skolfoto klass 5-6 1965-1966?

Stående bakre raden: Arne Turesson, ? , Rolf Lindqvist, Berndt ?, ? , Rolf Andersson, Henry Jensen, ? , Lars Andersson, ? Mattsson, ?, , ? Ottosson, Gunvor ? , ? , Kerstin Johansson Lärare Ove Håkansson.
Sittande i mitten: Anita Adersjö, Christina Söderling, Ylva Olsson, Cristel Carlsson, Christina Persson, Gun-Inger Andersson, Eva Persson.
Främre raden: Jörgen Svensson, Bert Thell, Karl-Otto ?, Hans Almer , Jörgen Krantz, Berne Larsson, Alf Nilsson Per Lindberg, Christer Sköld , Ronny Mattsson Som sagt vissa namn har jag glömt men komplettera gärna.
Jörgen Krantz

Känner du igen någon så skriv gärna här i Kommentar.

Tillbaka

Skolorientering troligen 1956

Denna bild bör ha varit tagen cirka 1956 och i samband med något slag av orientering i skolan. Platsen är »Skansen« vid vägen mot Vankiva och inte långt från det ställe där Bröderna Hall numera har sin anläggning.

Personerna är (så som jag uppfattar det) från vänster:  ???, Eddie Eriksson, Jan Persson, ???, Wasti Wendel, Gun-Britt Gustavsson, ???, Bengt Nilsson, Arne Forsell, Kerstin Larsson.
Arne Forsell

Tillbaka

Klass 1 1949-50

 

Klass 1 1949-50, lärare Signe Lindau

Stående från vänster: Evert Johansson, Sven-Erik Nikander, Ingemar Bengtsson, Gösta Lowén, Gösta Holmberg och Göran Wahlgren.
Sittande från vänster: Sylvia Svensson, Ingvar Linderoth, Birgitta Henriksson, Grete Tage-Hansen, Barbro Jonasson, Monika Persson och Brita Vedeby.
Knästående från vänster: Leif Jeppsson, Kaj Jönsson, Lars Hallberg och Bengt Nordström.

Elever som saknas på bilden: Rune Nilsson, John Holmberg och Willy Westesson.
Inlämnat av Bengt Nordström

Tillbaka

Ett klassfoto från 1963

Ett klassfoto från 1963 och en bild från skolrast från samma tid.

Bakre raden: Lärare John Persson, Roland Esbjörnsson, Rolf Andersson, Lars Nordström och Mats Nilsson.
Främre raden: Eivor Johansson, Anita Adersjö, Eva Ljunggren, Christel Carlsson, Marita Olsson, Viveka Ottosson, Aina Jönsson och Henry Jensen.
Längst fram:  Alf Nilsson, Sven Almer, Lars Andersson och Per Lindberg.

 

Tillbaka

Finja folkskola 1947

Finja folkskola 1947: Stående fr. v. Uno Söderdal, Bertil Nilsson, Vivi Johansson, Greta Jönsson, Gudrun Nilsson, – Gunilla Davidsson, Inga Nilsson, Kerstin Henriksson, Torsten Söderdal, Lars-Åke Svensson och Torsten Persson.

Sittande fr. v: Vivian Åkerström, Ingrid Persson, Inger Hölje, Inga Persson, Inga-Britt Davidsson, Anna-Maj Göransson, Lena Vedeby, Margareta Henriksson, Elsie Lundberg, Berit Johansson, Gunnel Nilsson, Ketty Svensson, och Gertrud Nilsson.

Främst fr. v. Sven Jönsson, Lars Carlsson, Assar Svensson, Kjell Johansson, Gösta Olsson, och Torsten Jönsson.

Lärare var sedan många år Nils Linderoth, detta tror jag var sista året innan hans pensionering.

1946 var det fortfarande bara 6-årig skola, tror det gällde även 1947, sedan blev det 7- och 8-årig.
Nils Linderoth startade en gymnastikförening i Finja och var dess förste ordförande.
Arne Carlsson