En färgstark Finjabo skrev en intressant bok

På tal om färgstarka Finjabor, levande eller döda, är det svårt att gå förbi Gösta Valdemar Jönsson, ”Marocko-Jönsson”…

soldaten
Gösta Valdemar Jönsson, ”Marocko-Jönsson”

Fanjunkare Gösta Jönsson kom till Finja i samband med att P2 flyttade till Hässleholm och fram till att han, efter pensioneringen och efter några år i det civila livet, flyttade till Kristianstad 1976, hann han lämna tydliga avtryck i såväl den lokala politiken som i diverse andra sammanhang i Finjabygden.
Bygget av Finja badplats är bara ett av de projekt där han var pådrivande. Det årliga underhållet med vägtrumla som jämnade till fotbollsplanen, var ett annat. Snöröjning av gatorna runt ” P2-husen” , ytterligare ett.

Han är också den ende Finjabo som efter att ha tjänstgjort fem år i Franska Främlingslegionen återvände hem med både ära och utmärkelser. Bland annat medaljen ”Croix de la Guerre”.

Gösta Valdemar Jönsson var i många stycken en äventyrlig man men ändå var det inte enbart äventyrslusta som drev den blivande Finjabon till Legionen 1929.
Det var i stället hans hastigt avbrutna militära karriär …

Han var född i Trustorp, Södra Rörum 1907. Sina första steg in i arbetslivet tog han som sillfiskare men han hade inte hunnit mer än några år in i tonåren innan han skrev in sig vid Kronprinsens Husarregemente i Malmö, för att i stället börja en militär bana.

Ett par år senare hittar vi honom vid Skånska Kavalleriregementet i Helsingborg och ytterligare senare drog äventyrslystnaden honom norrut till Norrlands Dragonregemente.
Här hann han bli befordrad till furir innan försvaret, 1927, mer eller mindre ryckte undan mattan han stod på, i samband med dåtidens stora regementsindragningar.

boken

Då sökte sig Gösta Valdemar Jönsson till Franska Främlingslegionen! Och 1929 i november blev han antagen.
I Marocko fick han för första gången lukta krutrök och höra kulorna vissla samtidigt som folk stupade runt omkring honom. ”Goda Valdervac Jankson” blev Göstas namn i Legionen och furiren från Södra Rörum gjorde hela tiden bra ifrån sig i det gerillakrig som hela tiden rasade i Marocko.

Väl tillbaka i Sverige gick Gösta Jönsson tillbaka in i militärlivet och under hela det andra världskriget hade han ständig beredskap som utbildare och befäl. Till Finja kom han med familjen i samband med P2:s flytt från Helsingborg och han bosatte sig i ett hus som låg mitt emot ”gamla fotbollsplanen”.

Så småningom tog han sig före att skriva berättelsen om sina upplevelser i ”Legion Etranger” och 1959 gav han ut boken ”Fem års tjänst i Franska främlingslegionen”.
Min far, som var civilanställd på P2, fyllde femtio år 1960 och jag minns ännu när Gösta Jönsson gratulerade med ett dedikerat exemplar av boken. Själv var jag i början av tonåren och att få läsa om ”Legionen”, skrivet av en ”riktig” legionär var naturligtvis synnerligen spännande och fantasieggande.

Det må vara att den i dag må ha passerat ”bäst-före-datum” vad gäller delar av språkbehandlingen. Måhända är den också i vissa stycken lite ”högtravande”.
Men boken har en given plats i min bokhylla!
Gösta Valdemar Jönsson avled i Kristianstad 2003.
Arne Forsell

Tillbaka till Personer i hus och byn

 

En kommentar till “En färgstark Finjabo skrev en intressant bok”

  1. Gösta Valdemar Jönsson var också en av Skånes ledande nazistiska agitatorer, anställd som kretschef för NSAP i det skånska distriktet 1938 för att på heltid kunna ägna sig åt propagandaarbete för nazismens sak.
    Detta är väl kända uppgifter och kan vara ett bra komplement till det ovan skrivna.
    ……………….
    Kommentaren ovan ger ett uttryck för den fascinering många i Norden på 1930-talet tyvärr kände för nazismen. Mycket tycktes och tänktes i det fördolda. Redaktionens anm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *