Finja SLU skidtävling

Hej, sänder en bild från mitten av 1950 talet; Finja SLU har anordnat skidtävling hos Torsten Lindahl Kyrkholma.

finja-sluskidorLängst bak stående fr. v.; Lars Svensson, Torsten Lindahl, Kurt- Lennart Martinsson, Ruben Jönsson, Leif Svensson, Bertil Nilsson, Jussi Nilsson, Per-Arne Nilsson och Erik Gustavsson.
Mittraden; Ingvar Svensson, Elsie Svensson, Kalle Pålsson, Lennart Svensson, Arne Olsson, Bertil Svensson och Karl-Erik Persson.
Främst; Ulla Lindahl, Karin Svensson, Sune Jönsson, Tyra Pålsson och Ragnhild Johansson.
Kanske är det intressant
 Arne Carlsson

Tillbaka till Foto från Finja

P2:s schaktare vid Finja badplats

Fotot visar min far, Carl Forsell, när han spakar P2:s schaktare under arbetet med bygget av Finja Badplats. Årtalet är jag osäker på men det kan ha varit under första hälften av 1950-talet.

schaktarebloggAtt man kunde låna maskin från P2 – både när det handlade om att bygga badplatsen och att underhålla fotbollsplanen (med vägtrumla)  hade säkert sin orsak i att fanjunkare Gösta Jönsson, som dels var stamanställd på P2 och dels ledande i diverse organisationer och kommittéer i Finja (Badplatsföreningen, Idrottsföreningen etc) var duktig på att ”fixa” saker.
Min far var med och byggde regementet 1947 och arbetade sedan ända till sin pensionering med vägunderhåll (körde väghyvel, trumla och diverse andra maskiner som var kopplade till underhållsarbetet).

Jag minns min egen förtjusning när jag som liten fick pröva på att spaka alla de maffiga maskinerna och kanske är det just härifrån jag har fått mitt intresse för entreprenadmaskiner – ju större dess bättre …
Arne Forsell

Tillbaka till Foto från Finja

Sotare Kjellman

Alla mina jämnåriga från göingebygden kände originalet sotare Kjellman. Denne gick till fots hela livstiden och dog på Kristianstads lasarett.
Hans uniform var alltigenom svart och han tvättade sig endast var julafton, om sägnen är sann. På sina färder hade han alltid sällskap, och det kvinnligt ändå. På vandringen fick den sköna hålla sig på tre stegs avstånd från sitt manliga sällskap. Sotaren var dekorerad, med rottingen virad i en krans kring halsen, som våra brottare bär sina utmärkelser. Tängslan och borstknippet över axeln, gjutna järnkulan fäst i livremmen. Allt i svart, ingenting glänste, utom vitögat och tänderna.

När dessa i rad gående blev utledsna på varandra behövdes ingen tid för delning av säng och säte. I sådant äktenskap blev det lador och loggolv bredvid vägen för den mörka delen av dygnet. Ej heller behövdes domstol eller präst att skilja. Ett sådant byte skedde ute på Tyringe ry hos en där bosatt borstbindare. Ett halvt stop brännvin blev sotarens lösen. Detta är berättat för min fader av Tyringe gårds dräng, då jag som tioåring stod och med en lövruska borstade flugorna av hästen som skoddes.
Nelly Sten

Tillbaka till Personer i hus och byn 

Finja genom tiderna

finjatidernaFinja genom tiderna
utarbetad av
Johan Sundberg

På uppdrag av Finja kommun 1953

Krigshändelser i Göingebygden.

»Slaget vid Mjölkalånga den 26 oktober 1318, då Matts Kettilmundson besegrade Erk Menved, hör till de äldsta krigshändelserna i bygden.«, sidan 22.

»I Finja socken fanns från början endast fem byar och dessa voro: Kyrkbyn, Öraholma, Hörlinge, Tyringe och Mjölkalånga.« sidan 102.

»I början på 1940-talet då det blev aktuellt att Skånska Pansarregementet skulle förläggas till norra Skåne gjorde Finja

sidan 143

 

 

Nelly Sten

nellysten01Insjön med omnejd

Finja, du lugna och härliga vrå,
din sydöstra granne är insjön den blå.
de mörkaste moln, den leende sol,
du båda kan spegla från samma kupol.

I omfång du är nog vidlyftig ibland,
näst Ringsjön den största i skåningars land.
Den sportande ungdom hon bär på sin yta,
när västanvind piskar hon kan också ryta.

I grönskan vid Finjasjöns stränder
lillpojken syns, vallande kor.
Han tog blott ett steg i sänder,
det vara tills pojken blev stor.

Norrvatten och grädde, så Lillängen sade,
när människor sin krämpor för honom framlade.
Undra väl på att släktet är bra
som vada i norrvattnet varendaste da´.

Öringen lekte i bäcken,
pojkens tröst var matsäcken.
Underhållning, traktera de själv,
visselpipa, munspel, kobjällra.

När lyktgubbar tände vid halmtäckta ladorna,
strax pojken då vände ryggen mot maderna.
Han tvåfota hoppa då över bäcken,
visselpipan strök ned i ryggsäcken.

Mot hemmet det bar i galopp, må ni tro,
han då inte sett någon »dimmornas bro«,
Och färden den saktar, när kärrvägen krök
och han skåda tänten från morornas kök.

Ett storvärk får ej falla i glömskans sand,
Finjasjöns sänktes för människohand.
Och gräsgröna torvan sig vände för plogen
och korna de drogo till vall uti skogen.

Av slammet och gyttja och dynga
blev sädesfälten som gunga.
Och mättnad för tusende munnar
blev lönen för dagarna tunga.

Och vägar blev det som var stig
och ladorna blev de egyptiske kornbodar lik.
Det var en hugnad och även stor tröstnad
att sädesfält bölja på insjöns bekostnad.

Med spadar och spett de strömfåran ställde,
med Almaån den följde till Helge,
att sedan sig kasta i verkets turbin,
därmed återvända till ljus och maskin.

Groparen av ej Baltzar von Platen
men bönderna de lånte pengar av staten.
Men skatten den blev gruvlig vorden,
kanske den största som funnits på jorden.

Men jorden betalat det lånet igen
tack vare dess brukare, odlare, vän.
Och jorden sen slutit den vän i sin famn,
men vi alla nog minnas de mannarnas namn.

Strömmen och drömmen, de kunna ej hållas,
snart stunda nydaningens tid.
Men nutid bör likna dåtid som farit,
och styresman bör likna bonden som varit.

Dikten Insjön med omnejd kommer från Minen från Finja som utkom 1946.
Dikten Insjön med omnejd kommer från Minen från Finja som utkom 1946.

Staten och folket de skiftat på lånen,
ja, ombytta roller det blev.
Men bonden gjorde varje man rätt,
det bästa och medärvda sätt.
Nelly Sten

 

Tillbaka till Personer i hus och byn

Finja kyrka från 1100-talet

Kyrkan byggdes i slutet av 1130-talet.
Byggnadstiden för tornet är slutet av 1100-talet. Västsidans årtal 1664 anger bara en renovering av krönet. I tornet hänger två ringklockor. Storklockan blev omstöpt 1738. Denna klocka har en gång hängt i det klockhus av trä, som blev rivet 1772. Lilla klockan är omgjuten 1847.

Romanska kalkmålningar
Dopfunten i sandsten tillhör kyrkans första århundrade. Dopfatet av mässing tillkom på 1500-talet.
Altaruppsatsen och predikstolen tillkom omkring år 1600. Baldakinen över predikstolen är från 1750.
Högra delen, Nykyrkan, uppfördes 1856-1858
Orgel inköptes 1872. Verket förnyades 1924.
Läktaren i Nykyrkan utökades 1924, varvid orgeln överflyttades dit. Nuvarande orgelverk tillkom 1972.
År 1932 blottlades de romanska kalkmålningarna från cirka 1140.

Tiondemått
Kyrkan äger en ovanlig uppsättning tiondemått från 1737, bestående av fem järnskodda trälådor. Dessa målkärl användes förr vid uppmätning av prästens sädestionde men stod säkert också till sockenbornas förfogande. Måttenheten torde ha varit tunna, spann, åtting, kappe och kanna.

kyrkanstionde

Tillbaka till Kyrkan/Kyrkbyn

Lennart Frost

lennart-frostHar varit hos Lennart Frost som försett och förser oss med mycket användbart materiel.
Numera bor han i Hässleholm sen några år tillbaks men har varit boende i Finja dessförinnan sedan slutet av 70-talet.

vykortshistoriaLennart är en stor samlare och har tillsammans med hustrun Kerstin byggt upp en imponerande samling av vykort, frimärken, böcker m.m.
De har varit flitig ute och visat samlingarna på många samlarmässor.

Svenska Filatelist-Förbundet har uppmärksammat detta och 2013 gav man ut en bok om Lennart och hans samlande.

En mycket trevlig bok som varmt kan rekommenderas.
Kontakta Lennart Frost på tel 0451-16485 om du är intresserad.
Arne Larsson

Tillbaka till Personer i hus och byn